Yasal uyarı

Bu Unilever PLC/Unilever NV sitesine erişim ve sitenin kullanımı, aşağıdaki koşullara, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere ve Galler ve yasalarına tabidir.


Telif hakkı

Copyright © Unilever PLC/Unilever NV 1998-2010. Her hakkı saklıdır. Bu sitedeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Unilever PLC/Unilever NV ve bağlı şirketlerine aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir. Bağlı şirketlere yönelik referanslar, Unilever Group’un bütün üyelerini kapsayacaktır.*

Bu siteyi inceleyebilir ve yazıcıdan çıktısını alarak, sabit disk sürücünüze indirerek ya da başka kişilere dağıtarak bazı kısımlarını çoğaltabilirsiniz, ancak bu tür çoğaltmalar kesinlikle ticari olmayan, bilgi amaçlı ve kişisel nedenlerle yapılabilir. Sitenin hiçbir bölümü çoğaltılıp ticari kazanç amacıyla satılamaz ya da dağıtılamaz; ayrıca yazılı çıktı halinde veya başka bir siteye gönderilmesi de dahil olmak üzere elektronik formatta başka herhangi bir çalışmaya, yayına veya siteye eklenemez. Başka hiç kimseye bu konuda lisans ya da hak verilmez.


Ticari markalar

Bu sitede görülen bütün ticari markalar Unilever PLC/Unilever NV ve bağlı şirketlere aittir ya da bunların lisansı altında kullanılmaktadır.


Ürünlerin bulunabilirliği

Unilever PLC/Unilever NV müşterilere doğrudan ürün ya da hizmet sunmazlar. Bu sitede herhangi bir ürün ya da hizmetten söz edilmesi, söz konusu ürün ya da hizmeti satma veya temin etme teklifi değildir ve ürün ya da hizmetin bütün ülkelerde bulunabilir olduğu veya ürün ya da hizmetin isminin, tanımının veya spesifikasyonlarının sitedekiyle aynı olacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün ya da hizmetin bulunabilirliği ve uygunluğu konusundaki özel tavsiyeler, yerel Unilever PLC/Unilever NV bağlı şirketinden ya da ilgili distribütörden alınmalıdır.


Menkul kıymetler

Bu sitedeki hiçbir bilgi, Unilever PLC/Unilever NV ya da herhangi bir bağlı şirketine yatırım yapmak için bir davet olarak değerlendirilemez. Hisse fiyatları ve bunlardan elde edilen gelir artabilir veya düşebilir ve yatırımcılar başlangıçta yatırdıkları tutarı geri alamayabilirler. Geçmişteki performans, gelecekteki performansın kesin göstergesi olamaz.


İçerik

Bu sitedeki bilgiler iyi niyetle siteye eklenmiştir ve sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli amaçlar için sadece bu bilgiler temel alınamaz ve bu bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti verilmemiştir. 

Hisse fiyatları ve bunlardan elde edilen gelir artabilir veya düşebilir ve yatırımcılar başlangıçta yatırdıkları tutarı geri alamayabilirler. Geçmişteki performans, gelecekteki performansın kesin göstergesi olamaz. Bu siteye veya bununla bağlantılı herhangi bir siteye erişimden ya da bunların kullanımından kaynaklanan, her türlü kar ve dolaylı, tesadüfi ya da bağlı kayıp da dahil olmak üzere her türlü kayıp, zarar ya da maliyetten Unilever PLC/Unilever NV veya herhangi bir bağlı şirketi veya bağlı şirketlerin yetkilileri, çalışanları ya da temsilcileri sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesi aracılığıyla Unilever PLC/ Unilever NV’ye iletilen bütün yorumlar, öneriler, grafikler, fikirler (ürün ve reklam fikirleri de dahil olmak üzere) ve diğer bilgiler ya da malzemeler, bu koşullar gelecekte değiştirilse ya da iptal edilse bile bu tür iletimlerle ilgili gelecekteki bütün haklar da dahil olmak üzere, Unilever PLC/ Unilever NV’nin münhasır mülkiyeti olacak ve böyle kalacaktır. 

Bu durum, bu tür iletimlerinizde her türlü mülkiyet hakkından vazgeçtiğiniz ve Unilever PLC/Unilever NV’nin bunları (ya da benzer malzemeleri veya fikirleri) bugün ve gelecekte, size ya da başka bir kişiye önceden bildirimde bulunmadan, tazminat ödemeden ya da başka bir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir ortamda kullanmaya ilişkin sınırsız hakkını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca, Unilever PLC/Unilever NV’nin iletimlerinizi gizli tutma yükümlülüğünün olmadığı anlamına da gelir.

Uygun gördüğümüz zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu sitede değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır.


Link uyarıları

Sitenin çeşitli yerlerinde, bu sitenin belirli bir özelliğiyle bağlantılı olarak başka internet sitelerine otomatik linkler verilebilir. Bu uygulama, Unilever PLC/Unilever NV’nin ya da bağlı şirketlerinin söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez.

Unilever PLC/Unilever NV’nin söz konusu diğer sitelerin kullanıcı açısından ilgi çekici olabileceğini düşünmesine karşın, Unilever PLC/Unilever NV, bağlı şirketler, bunların yetkilileri, çalışanları ve temsilcileri, Unilever PLC/Unilever NV veya bağlı şirketler tarafından doğrulanmamış veya onaylanmamış siteler ya da bunların içeriğindeki bilgiler için hiçbir şekilde sorumluluk ya da yükümlülük altında değildir. Başka bir siteye girdiğiniz zaman, “geri” okuna basarak ya da Unilever PLC/Unilever NV’nin alan adresini yazarak bu siteye geri dönebilirsiniz.

*Bir Unilever Group Şirketi, Unilever PLC ya da Unilever NV’nin ayrı ayrı ya da bir arada, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu ya da ihraç edilen sermayenin en az %50’si karşılığında oy hakkına sahip bulunduğu ya da yönetim kurulunun çoğunluğunun atanmasını kontrolünde bulundurduğu bir şirkettir.